Mirosław Kłoczko

Trener relacji, mówca, mentor, konsultant

Inspirujący mówca, konsultant i trener biznesu, autor

Co mnie wyróżnia?

1. EDUKACJA PRZEZ DOŚWIADCZANIE zjawisk i procesów według poglądu holistycznego, który zakłada, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływa na siebie i stanowi całość. Dlatego, moja metoda prowadzenia zajęć uaktywnia, pobudza  zarówno  CIAŁO a w nim:

redukcja stresu, uwalnianie napięć w ciele, rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie, zarządzanie i uwalnianie emocji

Nasz  UMYSŁ a w nim: poszukiwanie rozwiązań strategicznych,  twórcze myślenie, pobudzanie kreatywności

Naszego DUCHA i przez niego:  zarządzanie wewnętrzną siłą życiową, poszukiwanie sensu tego co robimy, uczenie się zaangażowania przez tworzenie wartości,  wpływu ich  rozumienia  na  to co robimy, jak to robimy i dlaczego coś robimy.

Dodatkowo  wyróżnia mnie: 2.DOBÓR TREŚCI ZAJĘĆ, który wynika z moich różnorodnych zawodowych doświadczeń nie w sali szkoleniowej  lecz w pracy operacyjnej:  25 letnia praktyka trenerska, własna firma handlowa: branża kosmetyczna, 8 lat  sprzedaży i dystrybucji  testów psychologicznych, 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu i organizacji konferencji AUTORYTETY ( własna marka handlowa )

3. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA WIEDZY: rozmowy, praca w parach, praca w grupach, wykład, gry, ruch improwizowany

4. STOSUNEK DO UCZESTNIKÓW: empatia, szacunek, współpraca

PRZEDSIĘBIORCA

Sprzedaż i wyłączna dystrybucja testów psychologicznych  Success Insights (2003-2010 ) jak też trener prowadzący warsztaty licencyjne dla psychologów, trenerów i managerów HR.

Bez doświadczenia w branży kosmetycznej stworzył od podstaw i z sukcesem wyłączną dystrybucję w Polsce, szwajcarskich dermokosmetyków Karin Herzog, światowego lidera kosmetyków z tlenem (2010-2014).

Pionier i twórca ponad 40 prestiżowych konferencji dla biznesu AUTORYTETY ( 1999-2013 ).

Pierwsza osoba w Polsce, która zorganizowała seminaria z takimi światowymi autorytetami biznesu i motywacji, jak Brian Tracy ( 2001 rok ), Daniel Goleman, Robert Cialdini, Dave Ulrich, Al Ries, Marshall Goldsmith.