RELACJE W BIZNESIE

Od komunikacji do porozumiewania się

Warsztat: BUDOWANIE RELACJI 

Dobra relacja jest jak smaczny tort, trzeba go jeść po kawałku, powoli i nie wszystko na raz.

Mirosław Kłoczko

Zbudowana, pozytywna relacja tworzy zaufanie, które z czasem nie wymaga żadnej perswazji ani wywierania wpływu na innych.

Podczas mojego warsztatu Budowanie Relacji  poznasz  sposoby budowania relacji między pracownikami, pracownikami a przełożonymi, bądź  klientami. Dostaniesz  odpowiedź czy zawsze szczera rozmowa wystarczy i czy jest potrzebna.

JAK BUDOWAĆ  POZYTYWNĄ  RELACJĘ ?

Relacja a budowanie więzi w grupie.

RELACJA TO DOSTARCZANIE i KOMUNIKOWANIE WZAJEMNYCH WARTOŚCI.

Warsztat dotyczy podnoszenia umiejętności w budowaniu relacji z samym sobą, pracownikami czy klientami.

Jest to potrzebne by zrozumieć jakie WARTOSCI ceni każdy z Nas, czy nasza marka ( osobista, marka produktu/usługi ) przynosi taką wartość dla  dla innych czy klienta, za którą on jest gotów zapłacić czy docenić.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. Czym jest  relacja?

Relacja z j. łacińskiego znaczy:  związek, stosunek, powiązanie  zachodzące między ludźmi lub grupami społecznymi.

Tworzenie relacji to umiejętność społeczna, której ciągle trzeba się uczyć.

2. Relacje rzeczywiste i wirtualne.

3. Budowanie relacji z innymi i ich sposoby komunikacji.

4. Jak budować długotrwałe, pozytywne relacje z innymi.

Dobry kontakt. Otwarty Dialog. Relacja Dorosły-Dorosły. Od Wartości do Relacji. To co istotne- pytania. Informacja zwrotna- prawidłowo przekazana.

5. Komunikacja a porozumiewanie się. Podobieństwa i różnice.

6. Najważniejsza zasada dobrej komunikacji: dojście do porozumienia.

7. Od wartości przez relacje do porozumienia.

8.  Wpływ temperamentu i różnych typów osobowości na jakość komunikacji i porozumiewanie się.

9. Inteligencja Emocjonalna- jak używać emocji, by budować dobre relacje.

Pokazanie czym są emocje, jaki mają na Nas wpływ i jak nimi zarządzać i wyrażać- ciekawa i ucząca gra planszowa.

10. Postawa. Własne postrzeganie a postrzeganie przez innych. Świadoma poprawa zachowania i postawy.

11. Strategie, które pomagają dbać i rozwijać jakość relacji:

– prawidłowa komunikacja, pozytywne emocje, podejście do sukcesów lub porażek, bliskość, indywidualne podejście, słuchanie ze zrozumieniem, zadawanie pytań, wyrażanie uczuć, właściwa postawa.

Po warsztatach nauczysz się:

a) stawiania właściwych pytań we właściwym czasie  we właściwy sposób  i właściwej kolejności by usprawnić proces porozumiewania

b) łatwiej …będziesz się porozumiewać z innymi i komunikować to co stanowi pozytywną wartość dla wszystkich

c) wzmocnisz i pogłębisz…to, że każdy człowiek chce się czuć doceniony i …ważny.

d) tworzenia osobistych, pozytywnych i długofalowych strategii budowania relacji z innymi