WYSTĄPIENIA

CHCIEĆ – NAJWAŻNIEJSZE
SŁOWO ŚWIATA

W tym wystąpieniu znajdziesz odpowiedź na pytanie, co robić,
by chciało się chcieć, chcieć żyć pełnią
życia, móc tworzyć, pracować i mieć siłę ducha.

Więcej

Siła ducha lidera

Kreowanie tożsamości lidera i wzmacnianie jego siły wewnętrznej.
Sposoby i korzyści dla lidera i jego zespołu.

Więcej