Wystąpienia

CHCIEĆ – NAJWAŻNIEJSZE SŁOWO ŚWIATA

Główne cele wystąpienia:

Wzbudzić pozytywną energię, przywołać refleksję, by chciało się chcieć.
Przyjąć, poznać i budować postawę CHCIEĆ jako drogę do spełnienia osobistego i zawodowego.
Poznasz 5 kluczowych elementów postawy CHCIEĆ:

1. WIARA – coś co powoduje, że nie tracimy nadziei.
2. GOTOWOŚĆ- coś, co powoduje, że widzimy, że możemy osiągnąć to do czego dążymy.
3. TALENT – coś co pozwala nam być bliżej naszego celu.
4. SILNY MOTYW – coś, co jest istotne.
5. SIŁA DUCHA – coś, co pozwala nam być wytrwałym.

Potwierdzeniem i dowodem siły idei „chcieć” są doświadczenia zawodowe autora, osobiste przeżycia, jak też prawdziwe historie innych, znanych autorowi osób – przedstawicieli różnych narodowości i wyznań.

REKOMENDACJE

Genialne wystąpienie!

dr Grzegorz Menet
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu 
Bader Polska Sp. z o.o.

Wspaniałe wystąpienie, genialne!

Zdzisław Dąbczyński

Prezes Zarządu Wimed

Wystąpienie i jego zawartość zrobiło na mnie duże wrażenie !

Ryszard Gongor
Członek Zarządu / Managing Director GEDIA Poland Sp. z o.o.