Wykład

Wpływ postawy na współodpowiedzialność

O wykładzie:

Jeśli chcesz to jesteś współodpowiedzialny, ponieważ…. chcę to wybór, tak jak nie chcę, to często wymówki.

Wykład o najważniejszej sile, którą ma w sobie każdy z Nas.

Na przestrzeni lat osoby, które osiągnęły w życiu sukces łączy jedna wspólna cecha- znają samych siebie.

Osoby te nie umniejszają tego co mogą zrobić. Znają swoje ograniczenia, słabości jak też mocne strony.

By być zrozumianym i rozumieć innych, powinniśmy wiedzieć, że każdy z Nas może reprezentować inny styl zachowania się. Nie ważne jaki styl zachowania reprezentujesz, ważne jest co z nim robisz.

Podstawą współodpowiedzialności jest znajomość samego siebie, rozpoznawanie zdolności i umiejętności współpracowników.

Nasze założenia warunkują nasze działania.

OCEAN
droga

ZAŁOŻENIA WYKŁADOWE

Pokażę, w jaki sposób założenia warunkują nasze działania i pozwalają nam działać tylko w obszarze, który sobie założyliśmy.

Wykład połączony z warsztatami, które pozwolą każdemu z uczestników doświadczyć i uświadomić sobie własną zmianę zachowania oraz jej wpływ na budowanie relacji i zaufania w codziennej pracy. Ćwiczenia pozwalają doświadczyć, w jaki sposób pracować nad zmianą niepożądanego zachowania w relacjach biznesowych.

Zainspiruję uczestników do stosowania metody całkowicie niezawodnej, neutralnej i doskonale rozpoznającej cechy osobowości, którą można wykorzystać, jako doskonałe narzędzie w relacjach. Zainspiruję uczestników do korzystania z konkretnych, sprawdzonych narzędzi pracy nad rozpoznawaniem zdolności i umiejętności swoich oraz współpracowników.